Này fan tình nhỏ tuổi nếu em là chim thì tôi đem quăng quật chyên ổn nuôi vào lồng. Này người tình nhỏ ước mong gì không? Ứớc mơ gì không? Đ.K.:Này bạn tình ơi! tôi call tín đồ tình ơi! Chỉ còn đôi ta bên trên thế gian không còn ai, Này tín đồ tình ơi! tôi call tín đồ tình ơi! Trọn đời yêu em cánh hoa xinh tuyệt đối hoàn hảo. Này tín đồ tình nhỏ dại giả dụ em là cây thì tôi xin nhổ cây mang lại trồng. Này người tình bé dại mong ước gì không? Ứớc mơ gì không? Này người tình bé dại ví như em là tranh thì tôi xin nhằm tnhãi ranh bên trên đầu giường. Này tín đồ tình bé dại mong ước gì không? Ứớc mơ gì không? Này fan tình nhỏ nếu như em là mây thì tôi ko nhằm mây bay thờ ơ. Này người tình nhỏ dại thèm khát gì không? Ứớc mơ gì không? Này fan tình nhỏ trường hợp em là hoa thì tôi xin ngủ bên hoa không tính đồng. Này tín đồ tình nhỏ dại khao khát gì không? Ứớc mơ gì không?


Bạn đang xem: Cho người tình nhỏ


Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Vợ Chồng Nên Quan Hệ Bao Nhiêu Lần 1 Tuần Thì Có Lợi Cho Sức Khỏe?

Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.