Tnhị kỳ là khoảng thời gian nhưng mà khung hình các bà mẹ bầu vẫn có tương đối nhiều chuyển đổi, cũng chính vì vậy kinh nghiệm siêu thị nhà hàng cũng rất cần phải điều chỉnh để không gây tác động cho tới sức khỏe của phiên bản thân và của tnhị nhi.

Dưới đó là 8 sai lạc về dinh dưỡng mà lại các bà bầu bầu cần tránh:


-->